EkoSzkoły to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, w którym dzieci i młodzież angażuje się w ochronę środowiska naturalnego.

Wszystko zaczyna się w grupie dzieci , następnie obejmuje przedszkole, szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom

w całej społeczności.

Dzięki programowi EkoSzkoły dzieci doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. .

Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi.

Program EkoSzkoły to idealny sposób, by przedszkola, szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, i władze lokalne.

Łącząc naukę z praktycznymi doświadczeniami, cały program jest prowadzony zgodnie z kompleksowym, opartym na uczestnictwie podejściem obejmującym uczniów, nauczycieli i społeczność lokalną.

Program EkoSzkoły jest idealnym sposobem na podjęcie działań w kierunku zmniejszenia śladu środowiskowego . W efekcie udział w programie prowadzi do bardziej zrównoważonego, mniej kosztownego i bardziej odpowiedzialnego środowiska szkolnego.

Program EkoSzkoły stawia wyzwania dzieciom , aby podjęli się rozwiązywania problemów środowiskowych w obszarach, gdzie mogą zobaczyć namacalne wyniki. Dzięki temu mogą zrozumieć, że naprawdę mogą coś zmienić.

Program EkoSzkoły wpaja dzieciom poczucie odpowiedzialności i kultywuje zrównoważony sposób myślenia. Daje zaangażowanym osobom możliwość, aby naprawdę przyczyniły się do rozwoju i rozpowszechniły proaktywne zachowania wśród rodziny i przyjaciół, ostatecznie przekazując je przyszłym pokoleniom.

Program EkoSzkoły kładzie duży nacisk na zaangażowanie lokalnej społeczności. W ten sposób zajęcia z dziećmi, są przenoszone z powrotem do społeczności, której są częścią i prowadzą do bardziej zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska wzorców zachowań.

Program Ekoszkoły ułatwiają kontakt między uczestniczącymi instytucjami nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Linki te są okazją dla szkół do dzielenia się informacjami o środowisku, mogą być również wykorzystywane jako środek wymiany kulturalnej i poprawy umiejętności językowych.

Międzynarodowa strona internetowa programu: www.ecoschools.global

Informacje ogólne na temat programu EkoSzkoły i certyfikatu Zielonej Flagi

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 51.000 szkół z 61 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.   Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. 

KAŻDA CODZIENNA SYTUACJA MOŻE BYĆ PRETEKSTEM DO PODJĘCIA TEMATU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ:
  • Kwiaciarnia – kwiaty i rośliny zielne o fantastycznych barwach – piękne w swojej odmienności.
  • Zakupy na targu – różne odmiany jabłek, pomidorów, sałaty... Można porównywać ich wygląd, próbować smaków, zastanawiać się nad zróżnicowaniem odmian, np. jedni lubią jabłka słodkie, a inni kwaśne.
  • Wizyta w zoo – ptaki, ssaki, gady, płazy. Każde zwierzę jest inne. Możemy rozmawiać z dziećmi o różnorodności gatunków zwierząt i różnorodności w obrębie gatunku, czyli o różnorodności genetycznej.
  • Spacer w parku – ludzie spacerują z psami różnych ras. Każdy pies jest inny. Są psy małe i duże, różnią się umaszczeniem, temperamentem.
  • Wycieczka do lasu, na łąkę – mnogość gatunków drzew, kwiatów, motyli, owadów... Można tu poszukiwać różnych gatunków w zależności od środowiska, analizować różnice w budowie, przystosowaniu do warunków życia.
  • Piekarnia – chleb z pszenicy, z żyta, ze słonecznikiem, z kminkiem. Można rozmawiać o wadze różnorodności biologicznej dla wyżywienia ludności na całym świecie (w różnych strefach klimatycznych rosną różne odmiany zbóż). 
  • Sklep zoologiczny – jest tu wiele gatunków ptaków, żółwi, chomików... Można bliżej się przyjrzeć egzotycznym zwierzętom, które hodujemy w domach. 
  • Stoisko z rybami w supermarkecie – każda ryba jest inna, a to tylko ułamek bogactwa oceanu. To miejsce jest doskonałym punktem wyjścia do rozmowy o gatunkach ryb zagrożonych wyginięciem.
  • Ogród botaniczny – rośliny, często chronione, których nie zobaczymy na co dzień w parku ani w lesie. Wyjątkowa możliwość obserwacji gatunków egzotycznych, chronionych, odtworzonych.
  • Wyjazd poza miejsce zamieszkania – w góry, nad morze, do innego kraju – doskonała okazja do poszukiwania różnic pomiędzy nowym miejscem a okolicą, w której się mieszka – czy u nas rosną takie drzewa? Czy jest inna roślinność? Czy są podobne ptaki?

"Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla                                        przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

W roku 2018/2019  odbyła się kolejna edycja programu. Wszystkie przedszkola, które zgłosiły się do programu otrzymały wyjątkowe materiały i upominki edukacyjne.. 

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie  warzywa, owoce.

Kilka słów o realizowanych dodatkowo programach i programach, projektach edukacyjnych.

 

"Lekcje z natury. Małe czy duże przyda się naturze" 
realizowany w oddziale V z dziećmi 5 i 6 letnimi.
 
Jest projektem Ministerstwa Środowiska  współfinansowanym ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Opracowany został w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej podnoszącej świadomość na temat różnorodności biologicznej.
 
Obudowę programu stanowi pakiet materiałów dla nauczyciela i dzieci. Wśród nich scenariusze zajęć, gry, loteryjki, nagrania odgłosów przyrody, karty pracy dla dzieci.
 
Tematyka pakietu edukacyjnego:
 
Drzewa - czy wszystkie są takie same?
Ptaki wokół nas.
Okolica, czyli odkrywamy przyrodę.
Małe, czy duże przyda się naturze.
Odmiany, czyli zaproszenie do badana różnorodności w świecie natury.
Parki Narodowe.
Zioła i inne rośliny w spiżarni i apteczce.
Środowiska, czyli co gdzie rośnie, co gdzie mieszka.
 
Dlaczego warto uczyć dzieci o różnorodności biologicznej ?
 
Odkrywanie świata różnorodności biologicznej może być fascynującą przygodą. Dzieci są ciekawe otaczającej ich rzeczywistości, zadają mnóstwo pytań: „a co to?”, „a dlaczego?”, „a po co?”. Mamy więc niepowtarzalną szansę, by potraktować je jak partnera i mądrze, inspirująco zaspokoić ich ciekawość.
 
Dzieci poznają przyrodę wszystkimi zmysłami, dostrzegają nowe kształty i barwy, interesują się tym, co żyje, porusza się, rośnie, wydaje różne odgłosy. Poprzez wspólne obserwacje, rozmowy, działania możemy pobudzać ich wrażliwość oraz kształtować umiejętność rozumowania naukowego – z jednej strony analitycznego i badawczego, z drugiej otwartego na nowe doznania, kreatywne rozwiązania.
 
Świat przyrody obserwowany na spacerze w parku czy w lesie to doskonałe miejsce do przeprowadzenia zajęć. Program  proponuje wybór pomysłów na inspirujące zadania do zrealizowania z dziećmi w terenie. Można do tego wykorzystać także aplikację na urządzenia mobilne z podręcznym atlasem roślin i zwierząt.
 
Codziennie, w każdym środowisku – w domu, na osiedlu, na wycieczce, na wakacjach – stykamy się z różnorodnością biologiczną, nawet jeśli nie znamy, czy nie używamy tego określenia. Wykorzystajmy to nie tylko do zwiększenia wiedzy o roślinach i zwierzętach, ich cechach charakterystycznych czy środowiskach, w których żyją, ale również do rozwijania szacunku dla wszystkich istot żywych, tolerancji i akceptacji różnorodności, wyrabiania nawyków konsumenckich, zdrowego odżywiania, podejmowania aktywności w najbliższym otoczeniu.
 
Różnorodność biologiczna to nie tylko różnorodność roślin i zwierząt oraz miejsc ich życia (np. lasów, łąk, bagien). To także wzajemne powiązania miedzy nimi. Cały świat przyrody pozostaje w zależności od siebie. Zmiana jednego elementu wpływa na inne. My ludzie też jesteśmy częścią tej sieci życia. Świadomość tego, to większa świadomość własnych możliwości i ograniczeń.

Goście i mieszkańcy w naszym ogrodzie (z Kroniki obserwacji przyrodniczych).

W ciągu całego roku przedszkolaki obserwują  ogród przedszkolny. Jak się okazuje, ,jest on nie tylko miejscem zabaw, ale można spotkać w nim różne dziko rosnące kwiaty, odwiedzają go również  różni goście. Zobaczcie, co udało się nam uwiecznić na fotografiach 

Nie łamiemy gałęzi,
nie depczemy trawy,
nie niszczymy przyrody
dla własnej zabawy.

Nie wrzesz i nie śmieć drogi kolego.
Papierki z lizaka chowaj do plecaka.
Dobra to rada taka.

Świeże owoce
i warzywa zjadamy. Niektóre nawet sami uprawiamy.

Ziarna do karmników zimą
chętnie sypiemy,
bo ptakom pomóc chcemy.

Zdrowe produkty jemy,
zdrowymi przedszkolakami być chcemy.

Piramidę żywienia wszyscy dobrze znamy,
kasze i warzywa chętniej już zjadamy.

Zasady jak segregować śmieci dobrze znamy. Nawet dorosłych czasem upominamy

Strażnikami przyrody się ogłaszamy,
bo o przyrodę ciągle dbamy !
Szanujemy przyrodę,
dbamy o nią codziennie
w czystym otoczeniu żyć będzie przyjemniej !

Każdy przedszkolak wie, czy to motyl, pszczoła czy trzmiel.
Przyrodę chętnie każdy z nas obserwuje, bo nas to bardzo interesuje.

Nie łamiemy gałęzi, nie depczemy kwiatów.
Łąki kwiatowe to ciekawy świat dla przedszkolaków.

Dużo zieleni wkoło mieć pragniemy, więc rośliny szanujemy.

Sadzimy rośliny, przepędzamy smoga.
Nawet wtedy, gdyby nas bolała noga.

Krany zakręcamy, wodę oszczędzamy.
Bez niej nie ma życia i służy nam wszystkim nie tylko do mycia.
Zrób coś sam, zakręć kran!

Małe osy, domki mają.
Małe kosy, domki mają
Małe przedszkolaki przecież o nich dbają.

Mamy już własny Kodeks Ekologiczny.  Ułożyliśmy go sami.

Adres

ul. Szpitalna 2
33-170 Tuchów

Kontakt

Menu

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.